Usel University

You are not logged in

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ Համալսարանում Դուք հնարավորություն ունեք

օգտվել ժամանակակաից հետազոտական ռեսուրսներից և տվյալների աղբյուրներից, ինչպես նաև գրադարանային ցանցից; 
մասնակցել առաջադեմ հետազոտական մեթոդաբանական դասընթացների; գիտական սեմինարների և գիտաժողովների, մի շարք վիճակագրական ծրագրերի:

Գիտահետազոտական կենտրոնի գործունեությունը  նպատակաուղղված է`

  • տեսական գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպմանը,
  • գիտության և արտադրության կապի ամրապնդմանը,
  • գիտական աշխատանքների ներդրման ու տեղեկատվության փոխանակման աջակցմանը,
  • գիտակրթական գործընթացների միասնության ապահովմանը:

 

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ գործում են հետևյալ լաբորատորիաները`

  • կրմինալիստիկայի լաբորատորիա
  • ֆոտո կաբինետ: