• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Usel University

You are not logged in

Հասցե.: ՀՀ, ք.Երևան, Եր.Քոչարի 12/1

Հեռ.: +374 77 000 187 

         +374 91 721 937

Էլ. հասցե: useluniversity@gmail.com

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

www.president.am

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

www.parliament.am

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

www.gov.am

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

www.edu.am

 

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

www.concourt.am

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

www.yerevan.am

 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

www.aniedu.am

ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

www.amhe.am

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

www.cfep.am

 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

www.scs.am

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

www.boh.am

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

www.e-gov.am

 

ԲՈԼՈՆԻԱՅԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆԿԱՅՔ

www.ehea.info

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆՎԻՐՏՈՒԱԼԳԻՏԱԿԱՆԳՐԱԴԱՐԱՆ (ՀՎԳԳ)

www.armeniavsl.org