Usel University

You are not logged in

 

 

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ  համալսարանն ունի գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությամբ հարուստ գրադարան: 

Քայլելով կրթության ոլորտի նորագույն միտումներին համընթաց` Համալսարանն ունի նաև էլեկտրոնային գրադարան: Վերջինս հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին ցանկացած վայրից օգտվել գրքերի մեծ բազայից:

Գրադարանին կից համալսարանում գործում է ընթերցասրահ:

 

 

 

 

 

 

magaxat 40 Gradaran  electronic-library