Usel University

You are not logged in

               Համալսարանը բաղկացած է  ֆակուլտետներից, ամբիոններից և բաժանմունքներից:

Ֆակուլտետները` համալսարանի կառուցվածքային ուսումնական հիմնական ստորաբաժանումները, իրականացնում են ուսումնական և գիտահետազոտական գործընթացներ: Ֆակուլտետների կազմում ընդգրկված են ամբիոններ, լաբորատորիաներ և ուսումնական ու գիտական այլ օղակներ:

Ամբիոնները` ֆակուլտետների հիմնական ուսումնագիտական ստորաբաժանումները, իրականացնում են որոշակի մասնագիտության, մասնագիտացման մեկ կամ մի քանի դասընթացների ուսուցում և համապատասխան մեթոդական ու հետազոտական աշխատանքներ: