Usel University

You are not logged in

 ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանի կրթական ծրագիրը ձևավորվում է համալսարանի կողմից հայրենական և համաշխարհային աշխատաշուկայի պահանջարկի վերլուծության հիման վրա: Մենք ուսումնասիրում ենք ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր սեկտորի զարգացման հիմնական միտումները և առաջարկում այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք կօգնեն մեր ուսանողներին ապագայում լինել մրցունակ և վստահ քայլ անել դեպի աշխատաշուկա: 

 

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ  համալսարանի ներկայիս կրթական ծրագիրը համալրված է հետևյալ մասնագիտություններով`

 

 v ԻՐԱՎԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

 

 

 

v ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

 

 

 

 v ՕՏԱՐԼԵԶՈւևԳՐԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ

 

 

 

v ԼՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ