Usel University

You are not logged in

Lինգաֆոնային կաբինետ

 

 

 

 

 

 

 

Օտար լեզվի և գրականության ֆակուլտետի

«Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ուսումնական դասընթացներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով Համալսարանում գործում  է լինգաֆոնային կաբինետ` հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով