Usel University

You are not logged in

  Հիմնադիրների խորհուրդը հանդիսանում է համալսարանի վերին ղեկավար օղակը:

  Հիմնադիրների խորհրդի ղեկավարը Համալսարանի ռեկտորն է:

  Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խորհրդակցության ժամանակ պլանավորում և հաստատում է ներկայացված հաջորդ  շաբաթվա գործունեության ծրագրերը: