Usel University

You are not logged in

Գործընկերներ

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ Համալսարանը նպատակ ունի.

  • ընդունել լավագույն ուսանողներին, անկախ տարիքից և ռասայից. Բազմաթիվ աշխատանքներ են տարվում գործընկերների հետ դպրոցներում և քոլեջներում` ամբողջ Հայաստանի հանրապետության շրջաններում, ինչպես նաև Եվրոպական և Ամերիկյան մի շարք երկրներում:
  • բարձրացնել բարձրագույն կրթության որակը;
  • բացահայտել և զարգացնել ուսանողների ներուժը

 

Համալսարանը սերտորեն համագործակցում է

 

Աստանայի պետական համալսարանի հետ,

Սանկտ-Պետերբուրգի համալսարանի հետ

Էստոնիայի մասնագիտական ուսումնական կենտրոնի հետ: