Usel University

You are not logged in

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ Համալսարանի ռեկտոր Դ.Մոսկովյանը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում սպորտի բաժնի գործունեությունը՝ ֆիզիկական դաստիարակությունը համարելով ուսման առաջադիմության անհրաժեշտ նախապայման: Նրա կողմից լավագույնները միշտ խրախուսվում են դրամական պարգևներով, պատվոգրերով և շնորհակալագրերով:

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ Համալսարանում գործում են հետևյալ ակումբները՝ շախմատի, երգի, պարի, ժամանցի, ինտելակուալ:

Ինտելեկտուալ ակումբի գործունեությունը միտված է ապահովելու ուսանողների մասնակցությունը տարաբնույթ ինտելեկտուալ մրցաշարերի, կազմակերպելու ներբուհական և միջբուհական ինտելետուալ մրցույթներ:

Բանավեճի ակումբը գործող հինգ ակումբներից մեկն է: Բանավեճերի ընթացքում քննարկվում են ուսանողներին հուզող տարաբնույթ երիտասարդական, սոցիալական, մասնագիտական հարցերը:

Ազատ ժամանցի ակումբը զբաղվում է ուսանողության ազատ ժամանցը կազմակերպելով: Այս հանձնաժողովն իրականացնում է տարատեսակ ժամանցային ծրագրեր, էքսկուրսիաներ: Ազատ ժամանցի ակումբի նպատակն է նպաստել ուսանողների հանգստի արդյունավետ կազմակերպմանը